skörd

Marit, Joppe och Rebecka har startat upp en snittblomsodling, Skörd, ungefär hundra mil härifrån. Jag fick, i ett första skede, uppdraget att gestalta företagets identitet och kärna genom en grafisk profil - att skapa material att använda i den visuella kommunikationen.

Efter ett nära arbete kom vi tillsammans fram till ett uttryck som signalerade Skörd. Oputsat, äkta och genuint. Nästa steg är att ta fram en logotyp!