grafisk form

Jag arbetar med formgivning av bland annat logotyper, förpackningar, grafiska profiler och tryckt media. För att nå ett resultat som speglar dina behov och erbjuder jag ett nära arbete och en personlig kontakt i designprocessen.