top of page

kvinnojouren lillasyster 

Piteå har äntligen en kvinnojour igen! Många Pitebor har engagerat sig på olika sätt vilket varit otroligt värmande att se. Jag är glad att ha kunnat bidra med en logotyp.

Om du vill bli medlem, engagera dig eller komma i kontakt med föreningen ska du följa Kvinnojouren Lillasyster på Facebook och Instagram. Du behövs!

bottom of page