women, women, women

Ett skolprojekt tillsammans med Studenthälsan vid Linnéuniversitetet. Idéutveckling och grafiskt material. Tillsammans med Celia Cid.