top of page

stockholm 
furniture fair

Grafiskt material till Linnéuniversitetets normkritiska monter Let's talk change, period. på Stockholm Furniture Fair 2018. Montern strävade efter att belysa och problematisera konsekvenserna av tabun kring mens, både ur ett nationellt och internationellt perspektiv. Tillsammans med Celia Cid. 

bottom of page