top of page

mind the dot

Ett projekt i samarbete med Swedese, tillsammans med Camilla Guzmán och Mathilda Dahlquist. 

 

Utdrag från Stockholm Furniture Fair 2020, utställning av Mathilda Dahlquist:

"Är det rimligt att material kasseras på grund av våra skönhetsideal? Hur kan vi lära oss att värdesätta det naturliga istället för att rata det? Fula frukter, icke-normativa kroppar och skavanker är begrepp baserade på tankemönster. Baserade på uppfattningen av vad som är normalt. Till följd av dessa ideal skulle lädret i vår monter aldrig kommit till användning. I dag kasseras stora mängder läder inom möbelindustrin. Ibland på grund av små hål som försämrar kvalitén, men oftast beror det på ärr, insektsbett eller andra

små märken som djuret fått under sin livstid. Dessa är helt naturliga och har sällan en negativ inverkan på kvalitén. Trots detta kastas läder med märken och avvikande textur - en konsekvens av konstruerade uppfattningar om vad som är önskvärt.

I dialog med svenska företag i möbelbranschen utkristalliserades ett gemensamt intresse av att ifrågasätta skönhetsnormer inom möbelindustrin, liksom att visa vad som kastas till följd av dem. Vi vill öppna upp frågan om vad som uppfattas vara en attraktiv möbel och lyfta fram de ekologiska och ekonomiska fördelarna med minskat användande av råmaterial.

 

What if we actually wouldn't mind the dot?"

bottom of page