top of page

dela trädgård

Det finns många trädgårdar där mat skulle kunna odlas, men där trädgårdsägaren inte har möjlighet att göra det. Samtidigt finns det många som vill odla - men saknar trädgård. Genom att dela trädgårdar kan både mat och givande möten odlas. Detta ville vi möjliggöra genom projektet Dela Trädgård.

bottom of page